რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სიახლეები


ლიანა ბაქრაძე
დაბადების თარიღი: 1963 წლის 27 მაისი

საგნები:
ბიოლოგია, ქიმია
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობის გამოცდილება:
, 1) სამედიცინო ინსტიტუტი „საქართველო“ - „ქცევათმეცნიერების“ კურსის წამყვანი პედაგოგი - II კურსი - 1998-2005; 2) სამედიცინო ინსტიტუტი „აიეტი“ - „ქცევათმეცნიერების“ კურსის წამყვანი პედაგოგი - III კურსი - 2002-2006; 3) „მასწავლებლის სახლი“ - ქიმიის პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების ტრენერი - 2013-2016; 4) ქართული-ინგლისური სკოლა „ბრიტანიკა“- ბუნებისმეტყველების საფუძვლების, ქიმიისა და ბიოლოგიის პედაგოგი - VII-XII - 2013-2019.
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა:
9 თვე
სამიზნე აუდიტორია:
10-12 კლასი, აბიტურიენტი
განათლება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
სპეციალობა, გამოშვების წელი:
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსისტეტი -1982- 1987 - ბიოლოგიისა და ქიმიის პედაგოგი -
წარჩინებით მაგისტრი;
საქ. სსრ მეცნ. აკად. ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი - 1987-1990 -ასპირანტურა ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით - წარჩინებით.
ხარისხი / წოდება:
პროფესორი
დიპლომები / ჯილდოები:
1) დიპლომი (წარჩინების) - ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 1987;
2) ნიკო კეცხოველის სახელობის სახელობითი სტიპენდია -
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი -1985-1987;
3) სამეცნიერო წოდება - ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი გათანაბრებული დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან - 2004;
4) სიგელი - ქართული-ინგლისური სკოლა „ბრიტანიკა“ (პედაგოგის ნაყოფიერი მოღვაწეობისათვის) - 2015;
5) NBR-ის საერთაშორისო სერტიფიკატი - EMPLOYEE OF THE YEAR. For the longstanding fruitful activity for the benefit of the state, significant personal contribution to the achievement of high job performance, a rational approach to solving problems and professionalism - 2016;
6) უფროსი მასწავლებლის სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2016.
კერძო რეპეტიტორად მუშაობის გამოცდილება:
25 წელი ქიმიასა და ბიოლოგიაში
ლექციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი, საბურთალო
მისამართი:
ჭიათურის ქუჩა 4/6 კორპუსი 3, ბინა 71
საკონტაქტო ნომერი:
599232295
კომენტარები რეპეტიტორზე