რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სიახლეები


მარიამი თოღუზაშვილი
დაბადების თარიღი: 1965 წლის 3 სექტემბერი

საგნები:
ისტორია, ქართული ენა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობის გამოცდილება:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
სამიზნე აუდიტორია:
10-12 კლასი, აბიტურიენტი
განათლება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
სპეციალობა, გამოშვების წელი:
1989-1995 წწ.- ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაციით - ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.

2000-2003 წწ.- თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი; კვალიფიკაციით - სამართალმცოდნე.

2007-2008წწ. საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცრნტრალური ინსტიტუტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაციით-ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

2009წ.-საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მიმართულებით.
ხარისხი / წოდება:
კანდიდატი
კერძო რეპეტიტორად მუშაობის გამოცდილება:
მრავალწლიანი (სტუდენტობის პერიოდიდან)
ლექციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი
საკონტაქტო ნომერი:
591818783
დამატებითი ინფორმაცია:
მოვამზადებ სკოლის მოსწავლეებსა და აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისათვის ისტორიაში, ასევე ცალკე, მეორე საგანშიც- ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მაქვს ისტორიული და ფილოლოგიური განათლება. ვმუშაობ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში. აბიტურიენტებთან და სტუდენტებთან მაქვს მუშაობის მრავალწლიანიი გამოცდილება. ორივე საგანში დეტალურად იქნება გათვალიწინებული საგამოცდო პროგრამა და მოთხოვნები. ისტორიაში სწავლის პროცესში გამოყენებული იქნება საგამოცდო პროგრამის შესაბამისი სახელმძღვანელოები, კრებულები, რუკები, ტექსტები, სხვადასხვა ვიზუალური წყაროები. მეცადინეობა კვირაში ორჯერ, მოსწავლის სურვილის მიხედვით, ინდივიდუალურად ან ჯგუფთან ერთად. შესაძლოა ადგილზე მისვლაც. ფასი შეთანხმებით.
კომენტარები რეპეტიტორზე