რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სიახლეები


მაიკლ შტრაუსს
დაბადების თარიღი: 1968 წლის 30 ივლისი

საგნები:
ინგლისური ენა
სამიზნე აუდიტორია:
7-9 კლასი, 10-12 კლასი, აბიტურიენტი, სხვა
ხარისხი / წოდება:
პროფესორი
კერძო რეპეტიტორად მუშაობის გამოცდილება:
Michael Strauss, an Executive Language Coach, and a Certified Interpreter & Translator. He received his New York State Judicial Interpreter certification in 1994. He's worked at the United States Immigration and Naturalization Service (USCIS) as well as for the court system of New York and the healthcare industry of the state of Georgia. Over the years, he's worked with a host of attorneys, doctors, clinics, hospitals, businesses and non-profits throughout the United States.  Michael Strauss is a former member of The National Association of Judicial Interpreters and Translators (NAJIT)  He has an extensive experience in literary, legal, and simultaneous interpretation and translation. He's trained corporations, run seminars, and taught academically and privately. He's prepared school graduates for state tests, and instructed professionals for international conferences. In the past couple of years, Michael Strauss has been invited by universities in Russia to run his seminars and workshops. Besides his professional engagements, Michael Strauss's been involved in charity work and service. Contacts : michael.strauss.newyork@gmail.com, (+995) 574 22 03 01, მაიქლ სტრაუსი - ინგლისური ენის ტრენერი და სერტიფიცირებული მთარგმნელი. 1994 წელს მიიღო ნიუ-იორკის იურიდიული მთარგმნელის სერტიფიკატი. მუშაობდა ა.შ.შ.-ს იმიგრაციისა და ნატურალიზაციის სამსახურში (USCIS), ნიუ-იორკის სასამართლო სისტემასა და ჯორჯიას შტატის ჯანდაცვის სფეროში; გააჩნია ა.შ.შ.-ში იურისტებთან, ექიმებთან, კლინიკებთან, საავადმყოფოებთან, ასევე, ბიზნესსა და არაკომერციულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი გამოცდილება.  მაიქლ სტრაუსი არის იურიდიულ მთარგმნელთა ეროვნული ასოციაციის (NAJIT) ყოფილი წევრი. მას გააჩნია ლიტერატურული, იურიდიული და სინქრონული თარგმნის დიდი გამოცდილება. მაიქლ სტრაუსი ატარებს ტრენინგებს კორპორაციებისთვის, მართავს სემინარებს - ასწავლის როგორც კერძოდ, ისე აკადემიურ დონეზე. აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოემზადონ სახელმწიფო გამოცდებისთვის, სხვადასხვა დარგის პროფესიონალებს კი საერთაშორისო კონფერენციებისთვის.  გარდა პროფესიული საქმიანობისა მაიქლ სტრაუსი ქველმოქლედებაში იღებს აქტიურ მონაწილეობას. Michael Strauss, Корпоративный Языковой тренер и Сертифицированный переводчик. Он получил свою сертификацию Юридического переводчика в штате Нью-Йорк в 1994. Он работал с Иммиграционным сервисом Соединенных Штатов (USCIS), с судебной системой штата Нью-Йорк и системой здравоохранения штата Джорджия. Многие годы он проработал с докторами, юристами, клиниками, госпиталями, бизнесами и некоммерческими организациями по всей стране. Michael Strauss был членом Американской Национальной Ассоциации Юридических Переводчиков (NAJIT).  Он имеет широкий опыт в литературном, легальном, и синхронном переводе. Он тренировал корпорации, проводил семинары, учил в университетах и частным образом. Он готовил студентов к государственным тестам для поступления в вузы и профессионалов разных индустрий к международным конференциям. Пару последних лет, Michael Strauss проводил семинары в Русских университетах. Помимо его профессиональной деятельности, Michael много лет провел в благотворительности. Его контакты: michael.strauss.newyork@gmail.com, (+995) 574 22 03 01
ლექციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი
საკონტაქტო ნომერი:
574220301
კომენტარები რეპეტიტორზე