რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სიახლეები


დავით დავით
დაბადების თარიღი: 1994 წლის 4 აპრილი

საგნები:
ისტორია
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა:
კვირაში 6 საათი
სამიზნე აუდიტორია:
7-9 კლასი, 10-12 კლასი, აბიტურიენტი
განათლება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
სპეციალობა, გამოშვების წელი:
ისტორიის ბაკალავრიrnზოგადი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი
ლექცია ტარდება:
რეპეტიტორთან
ლექციის ჩატარების ადგილი:
რუსთავი
საკონტაქტო ნომერი:
579907443
კომენტარები რეპეტიტორზე