რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სიახლეები


ქეთევან რამიშვილი
დაბადების თარიღი: 1988 წლის 4 ივლისი

საგნები:
ისტორია
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობის გამოცდილება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა:
8.5 -9 თვე
სამიზნე აუდიტორია:
აბიტურიენტი
განათლება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
სპეციალობა, გამოშვების წელი:
ისტორიკოსი (პედაგოგი), 1994
ხარისხი / წოდება:
კანდიდატი
კერძო რეპეტიტორად მუშაობის გამოცდილება:
სასწავლო პროცესში ვიყენებ თანამედროვე ტექნოლოგიურ საშუალებებს, აბიტურიენტების მიერ ხდება თეორიული ცოდნის დაუფლება, ანალიტიკური და წერითი უნარების განვითარება. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 2 - ჯერ, ; ხანგრძლივობა - 1,5 სთ.; საგაკვეთილო პროცესი - ზეპირი, წერითი, პრაქტიკული სამუშაო - რუკები, პლაკატები, ტესტები.
ლექცია ტარდება:
რეპეტიტორთან
ლექციის ჩატარების ადგილი:
თბილისი, ჩუღურეთი
მისამართი:
აღმაშენებლის გამზ. 55/1
საკონტაქტო ნომერი:
597 22 77
დამატებითი ინფორმაცია:
მოსამზადებელ პერიოდში თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით მიმდინარეობს როგორც თეორიული ცოდნის დაუფლება, ისე პრაქტიკულ სამუშაოს - რუკები, პლაკატები, ტესტები - შესრულება, რაც საგრძნობლად უადვილებს აბიტურიენტებს საპროგრამო მასალის დაუფლებასა და ასევე ანალიტიკური და წერითი უნარების განვითარებას.
დიპლომის ასლები:

კომენტარები რეპეტიტორზე