რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია

13/12/2022

                                                           

 

? ქალ მეცნიერთა ასოციაცია-არის კვლევით და სამეცნიერო სფეროში, გამოცდილების გაზიარების, ან ცოდნის გაღრმავების სურვილის მქონე ქალთა გაერთიანება, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს სამეცნიერო კვლევითი პოტენციალის ამაღლება, ქალთა სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა, უფრო მეტი ქალბატონის მეცნიერებაში ჩართვა, მათი ინტერნაციონალიზაციისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე.

გამგეობის თავმჯდომარე - ნინო ჭიჭივეიშვილი

? Women’s scientific association- is the association of women in the field of research and science, wanting to share experiences or deepen their knowledge. The goal of the association is to enhance the scientific research potential, promotion of women’s research projects, involvement of more women in science, promotion of their internationalization and popularization on local and international scientific space.

 

Chairman of the board - Nino Chichiveishvili

 

https://www.facebook.com/WomensScientificAssociation/

 

   
სიახლეები
WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“
ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ...
National Cyber Security Association - Georgia
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა ასოციაციამ (NCSA) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) სტუდენტებისთვის ...
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია
...
ყველა სიახლე »