• ისე მოეპყარი მშობლებს,როგორც შენ ისურვებდი, რომ საკუთარი შვილები მოგეპყრან.
  სოკრატე
 • განათლება საუკეთესო უზრუნველყოფაა სიბერის.
  არისტოტელე
 • მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი ვიცი, მაგრამ ბევრმა ესეც არ იცის.
  სოკრატე
 • გონების განათლება გულის განათლების გარეშე საერთოდ არ არის განათლება.
  არისტოტელე
 • ყველას მეგობარი არავის მეგობარი არაა.
  არისტოტელე
 • ყოველი შემეცნება გავკვირვებით იწყება
  არისტოტელე
რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
უმაღლესი განათლების სისტემა

05/05/2015

უმაღლესი განათლების საფეხურები

 

საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა შედგება სამი საფეხურისაგან:

 • პირველი საფეხური - ბაკალავრიატი (240 კრედიტი)
 • მეორე საფეხური - მაგისტრატურა   (120 კრედიტი)
 • მესამე საფეხური - დოქტორანტურა (180 კრედიტი)

პირველი საფეხურის ფარგლებში  არსებობს დიპლომირებული სპეციალისტის პროგრამა (120 -180 კრედიტი). ამასთან,  სამედიცინო, სტომატოლოგიური და ვეტერინარიული განათლება (300-360 კრედიტი) არის ინტეგრირებული განათლება და თავისი სწავლის  შედეგებით უთანაბრდება მაგისტრატურას.

 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახეები

 
 

საქართველოში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებია: კოლეჯი, სასწავლო უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტი.

 
 • კოლეჯი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს  პირველი საფეხურის, ბაკალავრიატის, საგანმანათლებლო პროგრამას და ასევე პირველი საფეხურის ფარგლებში არსებული კვალიფიკაციის, დიპლომირებული სპეციალისტის პროგრამას.
 • სასწავლო უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას (გარდა დოქტორანტურისა). სასწავლო უნივერსიტეტი აუცილებლად ახორცილებს მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრას
 • უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც უმაღლესი აკადემიური განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს;
 
 
 

ხარისხის უზრუნველყოფა

 

უმაღლესი განათლების გარე ხარისხის უზრუნველყოფა ხორციელდება აკრედიტაციის გზით. აკრედიტაციას ახორციელებს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

სახელმწიფო აღიარებს მხოლოდ აკრედიტებული და ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომს. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

სქემა -  უმაღლესი განათლების სისტემა

 

   
სიახლეები
გადაცემა "ჩვენი დრო" - საერთაშორისო სიმპოზიუმი/International Symposium
  ...
საჯარო ლექცია: “Prosopagnosia – When People Don’t Recognize Friends by Faces”.
  ...
გეომედი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღების წესები
აბიტურიენტთა/მაგისტრანტობის კანდიდატთა ხელშეწყობისა და სტუდენტთა მობილობის მიზნით საქართველოს აკრედიტებულ ...
ყველა სიახლე »